Kontakt

Kontaktujte nás

Magda Stupková Area manažér CZ T: 00420 605 214 605 E: vybiram@fusakle.cz
Paula Ďuranová zákazková výroba T: 00421 918 743 531 E: obchodak@fusakle.sk
Daniel Sagan obchodní partneri T: 00421 950 591 753 E: predavam@fusakle.sk
Veronika Kajúchová back office & sales T: 00421 947 973 925 E: nahodim@fusakle.sk

Údaje o spoločnosti

Eric SK s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
Táto adresa neslúži
ako predajné miesto

IČO: 45589089
DIČ: 2023057190
IČ DPH: SK2023057190

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 156559/B

Doručovacia adresa a sklad

Eric SK s.r.o.
Fusakle
Drobného 27
841 01 Bratislava - Dúbravka
Táto adresa neslúži
ako predajné miesto


EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Swift: UNCRSKBX
č. účtu / IBAN: SK9111110000001347738009

CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Swift: BACXCZPP
č. účtu: 2114707097/2700
IBAN: CZ4227000000002114707097

Kontakt
Polia s * sú povinné